Proefresultaten Phytophthora-middelen

Jaarlijks testen en vergelijken diverse instanties wereldwijd de effectiviteit van diverse bestaande en nieuw toegelaten Phytophthora-middelen (fungiciden).

Phytophthora-proeven Lelystad - 2020

De resultaten op het Proevenplatform in Lelystad laten zien dat de inzet van drie Zorvec-bespuitingen om de tien dagen in de snelle loofgroeifase een mooi resultaat geeft tegen Phytophthora. Terwijl andere middelen met vier bespuitingen om de zeven dagen minder effectief zijn. Zorvec geeft dus zelfs met een langer spuitinterval een betere bescherming.


Phytophthora-proeven Wageningen UR - 2019

In 2019 is door Wageningen UR een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende middelen tegen Phytophthora. Dit proefveld lag op de locatie Valthermond (Dr.). Het proefveld werd beregend om de goede omstandigheden voor Phytophthora te creëren. De velden werden geïnfecteerd met de agressievere Phytophthora stammen. De ziektedruk werd dus kunstmatig opgevoerd om de middelen goed met elkaar te kunnen vergelijken qua sterkte.

Onderstaande grafiek geeft het percentage van de plant weer dat is aangetast door Phytophthora. Dit is een vergelijking tussen Zorvec NZeb (Zorvec + Mancozeb), Zorvec NTec (Zorvec + Gachinko), middel R. (mandipropamid) en middel I. (fluopicolide + propamocarb).

Middel R. en Middel I. zijn om de 7 dagen gespoten en de Zorvec NZeb en NTec om de 10 dagen. Uit de resultaten blijkt dat het middel Zorvec zelfs met een langer spuitinterval een betere bescherming tegen Phytophthora gaf.

Hierboven ziet u foto’s die genomen zijn bij het proefveld in Valthermond. Bij de veldjes met Zorvec zien we geen actief sporulend weefsel. Dus geen witte rand met vers schimmelpluis om de vlek. Bij de andere middelen was dit wel het geval. De schimmel had wel een poging gedaan om het blad te infecteren bij Zorvec maar zonder succes.