Nieuwe agressievere stammen

De aardappelziekte Phytophthora verandert. Er zijn nieuwe stammen gekomen die agressiever zijn dan we voorheen gewend waren. De nieuwe stammen waar we momenteel vooral mee te maken hebben zijn EU-36 en EU-37.

In de Benelux hebben we vooral met EU-36 te maken. Deze nieuwe stammen vormen meer vlekken en sporen en de vlekken groeien sneller. De tijd tussen bladinfectie en het ontstaan van zichtbare sporulerende infecties is bij deze EU-36 stam één tot twee dagen korter dan bij oudere stammen. 

Ontwikkeling Phytophthora populatie in Nederland

Bovenstaande figuur laat een duidelijke toename van de agressievere stam EU-36 in Nederland zien in de afgelopen jaren (roze balken). In 2014 was dit nog maar een paar procent. Maar in 2019 betrof dit 67% van de geteste Phytophthora populaties (N=141).

Figuur: Ontwikkeling van Phytophthora Infestans populatie in Nederland.
Bron: WUR en EuroBlight.

Toelichting op figuur, gegevens 2019

 • Roze (EU-36) – 67%
 • Grijs (andere genotypen) – 21%
 • Blauw (EU-13) – 7%
 • Groen (EU-37) – 4%
 • Bruin (EU-1) – 1%
   

Ontwikkeling Phytophthora populatie in België

Onderstaande figuur laat een duidelijke toename van de agressievere stam EU-36 in België zien in de afgelopen jaren. In 2019 betrof dit 50% van de geteste Phytophthora populaties (N=133).

Figuur: Ontwikkeling van Phytophthora Infestans populatie in België.
Bron: WUR en EuroBlight.


Toelichting op figuur, gegevens 2019

 • Roze (EU-36) – 50%
 • Grijs (andere genotypen) – 15%
 • Blauw (EU-13) – 8%
 • Groen (EU-37) – 25%
 • Bruin (EU-1) – 2%

Onderzoek naar effectiviteit Phytophthora-middelen

Jaarlijks testen en vergelijken diverse instanties wereldwijd de effectiviteit van diverse bestaande en nieuw toegelaten Phytopthhora-middelen (fungiciden).
Lees meer >