Nieuwe agressievere Phytophthora-stammen

De aardappelziekte Phytophthora verandert. Er zijn nieuwe stammen gekomen die agressiever zijn dan we voorheen gewend waren. De nieuwe stammen waar we momenteel vooral mee te maken hebben zijn EU-36 en EU-37.

Phytophthorastam EU-36

In de Benelux hebben we vooral met EU-36 te maken. Deze nieuwe stammen vormen meer vlekken en sporen en de vlekken groeien sneller. De tijd tussen bladinfectie en het ontstaan van zichtbare sporulerende infecties is bij deze EU-36 stam één tot twee dagen korter dan bij oudere stammen. 

Ontwikkeling Phytophthora populatie in Nederland

In 2019 hadden we vooral te maken met de phytophthorastam EU-36 (zie onderstaande grafiek). In 2020 was de variatie veel groter. Naast EU-36 betrof dit Blauw-13, EU-37 en een aanzienlijke 'grijze' groep met nieuwe, min of meer unieke, genotypen.

Deze variatie en met name de grote bijdrage van de 'grijze' groep nieuwe genotypen in 2020, laat zien dat phytophthora in staat is zich genetisch snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. De schimmel hanteert de strategie van 'survival of the fittest'. Als gevolg daarvan verschuiven de verhoudingen in de schimmelpopulatie en verbetert phytophthora zich continu.
 

Figuur: Ontwikkeling van Phytophthora Infestans populatie in Nederland.
Bron: WUR en EuroBlight.

Toelichting op figuur, gegevens 2020

 • Roze  = EU-36
 • Grijs = andere genotypen 
 • Blauw = Blauw-13
 • Groen = EU-37
 • Bruin = EU-1
   

Ontwikkeling Phytophthora populatie in België

In België zien we dat EU-36 en EU-37 de meest voorkomende Phytophthora-stammen zijn.

Figuur: Ontwikkeling van Phytophthora Infestans populatie in België.
Bron: WUR en EuroBlight.

Toelichting op figuur, gegevens 2019

 • Roze  = EU-36
 • Grijs = andere genotypen 
 • Blauw = Blauw-13
 • Groen = EU-37
 • Bruin = EU-1

Onderzoek naar effectiviteit Phytophthora-middelen

Jaarlijks testen en vergelijken diverse instanties wereldwijd de effectiviteit van diverse bestaande en nieuw toegelaten Phytopthhora-middelen (fungiciden).
Lees meer >