Ziektebeelden van Phytophthora Infestans

Phytophthora Infestans tast zowel het blad, de stengel, als de knol aan.

Loofaantasting door Phytophthora

Al direct na opkomst van het gewas kan een infectie plaatsvinden. De sporen voor deze infectie kunnen uit de omgeving, uit de grond (oösporen) of vanuit aangetast pootgoed afkomstig zijn. Op het moment van snelle loofgroei kan er gemakkelijk aantasting ontstaan omdat er in deze periode vaak onbeschermd blad aanwezig is. Bij bladaantasting verschijnen er grijsgroene vlekken op het aardappelblad. Onder vochtige omstandigheden ontstaat er witschimmelpluis aan de onderkant van het blad. De schimmel is actief in het overgangsgebied tussen aangetast en onaangetast bladmateriaal en vormt sporendragers en sporen op bladeren en/of stengels. Wind en regen zorgen voor de verspreiding. Om te kiemen en gezonde planten(delen) te besmetten, hebben sporen vrij water, zoals dauw of regen, nodig. Bij zonnig weer gaan de sporen in de lucht vrij snel dood door natuurlijk UV. De aantasting kan dan opdrogen tot een donkerbruine vlek. Zodra er weer vocht bij komt, komt de schimmel weer tot leven.

Stengelaantasting door Phytophthora

Stengelaantasting met Phytophthora is te herkennen aan langwerpige groenbruine vlekken op de stengel. De infectie ontstaat vanuit aangetast pootgoed of door kiemende sporen in bladoksels. Sporen vestigen zich graag in de moeilijk drogende bladoksels van waaruit ze de stengel infecteren. Aangetaste stengeldelen zijn op hun beurt weer een infectiebron voor gezonde bladeren. Stengelphytophthora blijft als infectiebron het gehele seizoen een gevaar.

Knolaantasting door Phytophthora

Aantasting van knollen ontstaat door sporen die vanaf de plant de grond in spoelen en de knol bereiken. Naast een goede blad- en stengelbescherming tijdens de groei zorgt het gebruik van middelen met voldoende knolbescherming en het tijdig doodspuiten van het gewas voor een verminderd infectiegevaar. Het type grond (klei of zand) en de hoeveelheid neerslag bepalen of de sporen de knollen bereiken. Door scheuren in de (klei)grond komen sporen bij regen dieper de grond in. Knolbeschadiging vergroot de kans op infectie. Knolaantasting is te herkennen aan een door de schil schemerende blauwgrijze vlek. Aangetast knolweefsel is helder-bruin van kleur. Aangetaste knollen in de bewaring vormen een gevaarlijke infectiebron voor de gehele opslag.