Praktijkervaring Phytophthora - Roger van Vugt


'Efficiënt spuiten op een veelzijdig bedrijf'

Roger van Vugt runt samen met zijn broer Jan een akkerbouwbedrijf in Goudswaard, een dorp gelegen in de meest westelijke punt van de Hoeksche Waard (ZH). De vader van de twee broers verhuisde in 1963 van Goeree-Overflakkee naar de Hoeksche Waard om het akkerbouwbedrijf in Goudswaard over te nemen. Inmiddels is het ouderlijk bedrijf samengegaan met het akkerbouwbedrijf van de schoonouders van Roger en telen zij consumptieaardappelen, pootgoed, uien, bieten, graan, graszaad, sperziebonen, tuinbonen en gele mosterd op 175 hectare. Daarnaast doen ze ook loonwerk voor derden.

'Onze veldspuit heeft zo’n 270 hectare te behappen en dat is prima te doen.'

Binnen het bedrijf is Roger verantwoordelijk voor de teeltzaken zoals bemesten, gewasbescherming en de administratie. Roger: “Naast de spuitwerkzaamheden voor onszelf (ca. 175 hectare), doen we dat ook voor de buurman. Onze spuit heeft in totaal zo’n 270 hectare te behappen. Dat is best een hele kluif, maar ik heb het flexibel ingericht en het lukt eigenlijk altijd. In totaal ben ik zo’n zes uur bezig met 60 hectare aardappels. Dat is prima te doen, ik maak me eigenlijk nooit zorgen of ik de gewassen op tijd gespoten krijg. Ik spuit als het nodig is en als het weer het toelaat. Gelukkig liggen de percelen wel allemaal redelijk dicht bij elkaar.”

Getrokken veldspuit met GPS

“Ik heb een getrokken veldspuit met GPS en sectieafsluiters. Dat is écht goud waard. Zoals dat apparaat dat doet, kun je het zelf niet. Ik heb veel percelen met geren, dus is dit echt een uitkomst. Met deze GPS kan ik ook spuiten met een taakkaart. De aanschaf van een nieuwe spuit vinden we spannend, vooral als het gaat over de techniek voor driftreductie en dergelijke. De regels in Den Haag veranderen zo snel, dat het heel moeilijk is waar je in moet investeren als je een nieuwe koopt. Het zijn toch hele investeringen en met één pennenstreek van de overheid is een investering van zo’n 1.000 euro per meter werkbreedte zo weer waardeloos. We zaaien tegenwoordig op alle percelen langs watergangen een akkerrand van drie meter. Enerzijds voorkomt dat de extra investering in een druklogger en anderzijds is het ook wel praktisch.”

Robuust schema geeft zekerheid

De broers kiezen in hun hele bedrijfsvoering graag voor zekerheid. “We spuiten niet op het laatste moment en gebruiken een robuust schema. Naast de werking kijken we ook zeker naar de kostenkant. Je moet goed nadenken over welk middel je inzet. Zorvec Endavia is een mooi middel. Als je de drie tot vier dagen langer interval benut, wordt het middel zelfs wat goedkoper. In aardappels was het in 2021 heel kritiek en heb ik een interval van zeven á acht dagen aangehouden. In zulke jaren is het altijd lastig, maar onder natte omstandigheden is een langer spuitinterval kunnen aanhouden wel erg prettig. Bovendien heeft Zorvec Endavia het goed gedaan bij een langer interval. In de uien zet ik Zorvec Endavia in tegen valse meeldauw. Het werk goed want ook in 2021 toen de druk heel hoog was had ik geen Valse Meeldauw. Helaas is wel een te beperkt aanbod van andere middelen om mee af te wisselen, resistentievorming is dan een groot gevaar.”

Zorvec Endavia