Zorvec tegen Phytophthora Infestans

voor betere én langere bescherming tegen Phytophthora in aardappelen

Zorvec® van Corteva Agriscience met als werkzame stof Oxathiapiprolin heeft een volledig nieuwe werkingswijze. Het middel zorgt er namelijk voor dat de schimmel geen nieuwe celwanden op kan bouwen. Met de nieuwe technologie, lage hoeveelheid actieve stof en gunstige milieuprofiel is Zorvec een nieuw revolutionair product om aardappelen te beschermen tegen phytophthora.

De voordelen van Zorvec®


Zorvec onderscheidt zich van de bestaande Phytophthora-middelen doordat het sterk opwaarts systemisch is. Het middel wordt daardoor beter door de plant getransporteerd. Het voordeel hiervan is dat het nieuwe blad veel beter beschermd is. Zelfs bladeren, die bij de bespuiting nog maar voor 20% ontwikkeld zijn, worden goed beschermd. Tevens geeft Zorvec een betere herverdeling door het blad.


Met Zorvec kan een 3-4 dagen langer spuitinterval worden aangehouden dan u gewend bent, omdat:

 • Door de systemische werking het nieuwe blad beter beschermd wordt.
 • Het een nieuwe werkzame stof is die anders werkt en effectiever is dan de bestaande producten. 


Zorvec wordt zeer snel opgenomen in de waslaag van de plant. Na 20 minuten is het middel regenvast. Zorvec is daarmee het snelst regenvaste Phytophthora-middel. Dit biedt meer flexibiliteit en zekerheid wanneer aardappelen behandeld worden in wisselvallige periodes.

Zorvec biedt meer flexibiliteit in het spuitschema

Zelfs met een langere spuitinterval geeft Zorvec een betere bescherming dan de bestaande middelen op een wekelijkse interval. Dankzij Zorvec zijn planten dus langer én beter beschermd. Dit biedt aardappeltelers meer zekerheid en flexibiliteit in het spuitschema.

 • Is de druk normaal en zou u anders wekelijks een bespuiting uitvoeren, dan kunt u met Zorvec naar 10-11 dagen.
 • Is de druk hoog en komt er veel nieuw blad bij, dan zou u met de standaard middelen naar een 4-(5) daags schema moeten. Met Zorvec kunt u dan naar een 7-(8) daags schema.
   

Toepassing Zorvec in aardappelen

Zorvec is vanwege zijn systemische werking bij uitstek geschikt voor toepassing in de snelle loofgroeifase. Hier komen de eigenschappen van het product het beste tot hun recht.

Resistentiemanagement Zorvec

Aardappeltelend Nederland heeft er met Zorvec een sterk middel ter bescherming tegen Phytophthora Infestans bij. Dat is goed nieuws, want er komen weinig nieuwe werkzame stoffen beschikbaar en er wordt zelden een nieuwe werkingswijze ontdekt. Een sterk wapen tegen Phytophthora is belangrijk, omdat deze aardappelziekte de laatste jaren steeds agressiever wordt. 

Zorvec beschermt het aardappelgewas tegen alle verschillende stammen van Phytophthora. Het is in ieders belang om deze effectiviteit te behouden. Zorvec is namelijk niet ongevoelig voor resistentie vorming. Houd daarom altijd de volgende richtlijnen aan om van Zorvec te blijven profiteren:

 • Gebruik Zorvec altijd in combinatie met een andere Phytophthora fungicide. Een product met een ander werkingsmechanisme toevoegen helpt resistentieopbouw te voorkomen. Daarom wordt Zorvec verkocht in combiverpakkingen met een andere fungicide of nu ook in een kant-en-klare formulering waar de andere werkzame stof al bij zit.
 • Gebruik Zorvec alleen preventief.
 • Pas Zorvec maximaal vier keer per seizoen toe, waarvan maximaal drie keer in één blok.
 • Gebruik altijd de volle dosering. Met een verlaagde dosering verliest het middel zijn robuuste werking en neemt de kans op resistentie toe. 
   


Video - Uitleg effectieve bestrijding tegen phytophthora met Zorvec 
 

Zorvec in kant-en-klare formulering

Zorvec Endavia® is het eerste kant-en-klare product op basis van Zorvec. Het is een vloeibare formulering van Oxathiapiprolin en Benthiavalicarb, twee werkzame stoffen die elkaar aanvullen in een sterke OD-formulering. Dit nieuwe product is net als Zorvec in combi-verpakkingen inzetbaar tegen phytophthora in aardappelen, met het verschil dat deze kant-en-klaar formulering ook inzetbaar is tegen valse meeldauw in ui, knoflook en sjalot.

Het etiket van Zorvec®
 

Gewas Ter bestrijding van Dosering Maximum aantal toepassingen Minimale interval
Aardappelen Phytophthora
phytophthora infestans
0,4 L/ha 4 * 7 dagen

Uien (zaaiuien, 1e- & 2e-jaars plantuien, zilveruien, picklers)

Valse meeldauw
Perenospora destructor
0,5 L/ha 3 * 7 dagen
Sjalotten Valse meeldauw
Perenospora destructor
0,5 L/ha 3 * 7 dagen
Knoflook Valse meeldauw
Perenospora destructor
0,5 L/ha 3 * 7 dagen

 

Beschikbaarheid

In het kader van resistentiemanagement moet Zorvec altijd gecombineerd worden met een andere Phytophthoramiddel. Zorvec wordt standaard geleverd in combinatie met een partnerproduct (combiverpakking) of in een kant-en-klaar formulering waar het partnermiddel al is toegevoegd. Vraag uw teeltadviseur naar de opties voor uw bedrijf. Voor vragen over Zorvec, kunt u te allen tijde contact opnemen.